تعرفه سرویس ها

سرور های پردازش سریع

سرور مورد نظر،نوع سیستم عامل و نرم افزار مورد نیازتان را انتخاب کنید تا در پنل کاربری شما قرار گیرد.سپس می توانید برای نهایی کردن فاکتور خود اقدام نمایید و از سرعت رندر و پردازش خود نهایت لذت را ببرید.سرورها با مشخصات زیر و سیستم عامل درخواستی کاربر نصب می شود خطاهای نصب نرم افزار و سیستم عامل بعهده کاربر خواهند بود..

سرور گرافیکی RTX 3060-12

64GB Ram

1x RTX3060

256GB SSD

1x AMD 12core

200,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی RTX 3060-24

64GB Ram

1x RTX3060

256GB SSD

1x AMD 24core

270,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی RTX 3060-8

32GB Ram

1x RTX3060

256GB SSD

1x AMD 8core

150,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی RTX 3070-8

32GB Ram

1x RTX3070

256GB SSD

1x AMD 8core

190,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی RTX 3070-12

64GB Ram

1x RTX3070

256GB SSD

1x AMD 12core

250,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی RTX 3070-24

64GB Ram

1x RTX3070

256GB SSD

1x AMD 24core

330,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی RTX 3080-8

32GB Ram

1x RTX3080

256GB SSD

1x AMD 8core

250,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی RTX 3080-12

64GB Ram

1x RTX3080

256GB SSD

1x AMD 12core

330,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی RTX 3080-48

64GB Ram

1x RTX3080

256GB SSD

1x 48core

410,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی RTX 3090-8

32GB Ram

1x RTX3090

256GB SSD

1x AMD 8core

350,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی RTX 3090-12

64GB Ram

1x RTX3090

256GB SSD

1x AMD12 core

395,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی RTX 3090-48

128GB Ram

1x RTX3090

256GB SSD

1x AMD 48core

490,000 تومان

روزانه


سرور پردازشی CPU-12

64GB Ram

1x پیشفرض

256GB SSD

1x AMD 12core

140,000 تومان

روزانه


سرور پردازشی CPU-24

64GB Ram

1x پیشفرض

256GB SSD

1x AMD 24core

205,000 تومان

روزانه


سرور پردازشی CPU-48

64GB Ram

1x پیشفرض

256GB SSD

1x AMD 48core

290,000 تومان

روزانه


سرور پردازشی CPU-64

64GB Ram

1x پیشفرض

256GB SSD

1x AMD 64core

350,000 تومان

روزانه


سرور پردازشی CPU-128

128GB Ram

1x پیشفرض

256GB SSD

1x AMD 128Core

550,000 تومان

روزانه


سرور پردازشی CPU-28

64GB Ram

1x پیشفرض

256GB SSD

1x Intel 28 Core

240,000 تومان

روزانه


پردازشی - حافظه بالا

256GB Ram

1x پیشفرض

512GB SSD

1x AMD 48 Core

570,000 تومان

روزانه


سرور با دو کارت گرافیک

64GB Ram

2x RTX3060 12GB

256GB SSD

1x AMD 12 Core

380,000 تومان

روزانه


سرور با دو کارت گرافیک

64GB Ram

2x RTX3090 24GB

256GB SSD

1x AMD 12 Core

690,000 تومان

روزانه


خدمات ویژه

64GB Ram

1x RTX-HDD-DRAM

256GB SSD

1x ALL

75,000 تومان

روزانه


کارت گرافیک 3060

12GB Ram

1x RTX3060

0GB SSD

1x AMD

180,000 تومان

روزانه


1080Ti

32GB Ram

1x 1080Ti

256GB SSD

1x AMD 6 Core

160,000 تومان

روزانه


سرور آموزشی Nvidia

32GB Ram

1x سری RTX

256GB SSD

1x 6-12 Core

120,000 تومان

روزانه


سرور لومیون

64GB Ram

1x RTX3090

256GB SSD

1x AMD 12 Core

360,000 تومان

روزانه


سرور 3d Max

64GB Ram

1x RTX

256GB SSD

1x AMD 48 Core

310,000 تومان

روزانه


سرور انسیس Ansys

64GB Ram

1x NVIDIA

256GB SSD

1x Intel 28 Core

205,000 تومان

روزانه


سرور رندر سریع

128GB Ram

1x NVIDIA

256GB SSD

1x 64core128Threads

390,000 تومان

روزانه


سرور آموزشی معماری

32GB Ram

1x RTX3070

256GB SSD

1x AMD 12 Core

175,000 تومان

روزانه


سرور هوش مصنوعی

128GB Ram

1x RTX3090

256GB SSD

1x AMD 48 Core

490,000 تومان

روزانه


سرور محاسباتی پردازشی گرافیکی

64GB Ram

1x RTX3060

256GB SSD

1x AMD 48 core

350,000 تومان

روزانه


سرور رندر 1080ti x2

64GB Ram

2x 1080Ti

256GB SSD

1x AMD 48 Core

490,000 تومان

روزانه


سرور با سه کارت گرافیک 3090

64GB Ram

3x RTX3090

256GB SSD

1x 12

988,000 تومان

روزانه


سرور دانشجویی RTX

32GB Ram

1x RTX3060

256GB SSD

1x AMD 6 Core

130,000 تومان

روزانه


سرور آموزشی Unreal Engine

32GB Ram

1x RTX3070

256GB SSD

1x 12VCPU AMD

150,000 تومان

روزانه


سرور یادگیری عمیق

64GB Ram

1x RTX3090

256GB SSD

1x AMD 6 Core

310,000 تومان

روزانه


سرور کاربران شبکه آزمایشگاهی

64GB Ram

1x RTX3090

256GB SSD

1x 12

0 تومان

روزانه


سرور شبکه آزمایشگاهی پردازشی

64GB Ram

1x RTX

256GB SSD

1x 48

0 تومان

روزانه


سرور کامسول COMSOL

128GB Ram

1x RTX

256GB SSD

1x AMD 12 Core

330,000 تومان

روزانه


3070-8-32-256

32GB Ram

1x RTX3070

256GB SSD

1x AMD 8 core

190,000 تومان

روزانه


سرور رندر فرکانس بالا

64GB Ram

1x پیش فرض

256GB SSD

1x 13700k 16 core

310,000 تومان

روزانه


سرور 3D MAX 3060

64GB Ram

2x RTX3060

250GB SSD

1x AMD 12 Core

320,000 تومان

روزانه


سرور رندر 3d max

64GB Ram

2x RTX3070

250GB SSD

1x AMD 12 Core

390,000 تومان

روزانه


سرور رندر i9 13900K

64GB Ram

1x RTX

250GB SSD

1x 13900K 24 core

390,000 تومان

روزانه


سرور رندر گرافیکی فرکانس بالا

128GB Ram

1x RTX3090

250GB SSD

1x i9 13900K 24 core

440,000 تومان

روزانه


سرور بلندر Blender

64GB Ram

1x RTX3090

250GB SSD

1x 16core 13700K

390,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی 3080*2

64GB Ram

2x RTX3080

250GB SSD

1x 12 Core

590,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی 4090

128GB Ram

1x RTX 4090

500GB SSD

1x 13700k 16 core

840,000 تومان

روزانه


سرور گرافیکی 4060

64GB Ram

1x RTX 4060 16G

250GB SSD

1x AMD 12 Core

305,000 تومان

روزانه


RTX3090

256GB Ram

1x RTX3090

256GB SSD

1x AMD 12 Core

440,000 تومان

روزانه